Chính sách Bảo mật cho trang web sohoc369.com

sohoc369.net
sohoc369.com

1. Thu thập thông tin cá nhân:

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp các dịch vụ liên quan đến số học trên trang web sohoc369.com. Các thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, và thông tin liên quan đến việc sử dụng trang web.

2. Bảo mật dữ liệu:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích, hoặc tiết lộ thông tin cá nhân.

3. Quyền riêng tư:

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của người dùng và không chia sẻ thông tin cá nhân với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của họ.

4. Xử lý thông tin cá nhân:

Thông tin cá nhân sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích mà nó được thu thập và không sử dụng ngoài mục đích đã được đồng ý. Người dùng có quyền rút lại sự đồng ý của họ bất cứ lúc nào.

5. Tuân thủ pháp luật:

Chúng tôi cam kết tuân thủ tất cả các quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, bao gồm cả Nghị định 24/2018/NĐ-CP và các quy định khác có liên quan.

6. Liên hệ và chỉnh sửa thông tin cá nhân:

Người dùng có quyền liên hệ với chúng tôi để yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, hoặc xoá thông tin cá nhân của họ. Thông tin liên hệ có sẵn trong phần Liên hệ trên trang web.

7. Thay đổi chính sách:

Chúng tôi có quyền điều chỉnh chính sách bảo mật này và bất kỳ thay đổi nào sẽ được cập nhật trên trang web mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo các nguyên tắc nêu trên.